Zobacz nasz profil na Facebooku Zmień język - PL

News archive

| DuoKomp Sprzedaż i Magazyn 1.4

Opublikowaliśmy nową wersję programu DuoKomp Sprzedaż i Magazyn zawierającą szeroki katalog zmian, w aspekcie użytkowym, technologicznym oraz formalno-prawnym. W szczególności znacznemu rozszerzeniu uległy funkcje magazynowe, zapewnione jest wsparcie dla JPK-FA(2) oraz ostatecznie usunięte zostały problemy z kompatybilnością z usługą Kopia online. Więcej...

| Proste Faktury 3.1 / 3.2 – interfejs użytkownika a rozmiar czcionek w systemie Windows

W ostatnim czasie wszystkie nowe wersje naszych programów korzystają już z takich technologii wyświetlania okien i ich zawartości, które możliwie najlepiej dostosowują je do rozwiązań wprowadzonych w systemie Windows 10. Choć dla większości użytkowników nie powinno to być w ogóle zauważalne, może to być jednak w pewnych sytuacjach istotne dla tych, którzy w systemie Windows mają ustawione niestandardowe rozmiary czcionek. Więcej...

| Proste Faktury 3.2 – wsparcie dla JPK-FA (2)

Udostępniliśmy istotną aktualizację programu zapewniającą wsparcie dla struktury JPK-FA (2), która od lipca br. obowiązuje w miejsce dotychczasowej JPK-FA (1). Jakkolwiek z technicznego punktu widzenia program nadal umożliwia wygenerowanie JPK-FA (1), to należy pamiętać, że inne rozwiązania i programy, w tym te wykorzystywane przez organy administracji skarbowej, mogą go już nie wspierać. Więcej...

| DuoKomp Księga Podatkowa 2018 / 2019 - biuletyn techniczny

W związku ze zgłoszeniem przez użytkowników problemów w zakresie wydruku podatkowej księgi przychodów i rozchodów z programu DuoKomp Księga Podatkowa, publikujemy poniższy biuletyn techniczny wraz z zaleceniami dalszego postępowania dla użytkowników. Więcej...

News archive