Sprzedaż i Magazyn
Zamówienia · Faktury · Magazyn · Płatności
Aktualna wersja 1.5.2

DuoKomp Sprzedaż i Magazyn - Cennik

Program udostępniany jest na licencji SHAREWARE. Nowy użytkownik może pobrać i przetestować program bez zobowiązania do zakupu pełnej licencji, jednak dalsze korzystanie z niego po zakończeniu testów wymaga zakupienia klucza aktywacyjnego. Więcej informacji w umowie licencyjnej dostępnej podczas i po instalacji konkretnej wersji programu.

Poniższy cennik obowiązuje od dnia 11 kwietnia 2017 r.

Ważność klucza aktywacyjnego* Cena brutto
Licencja do 5 fizycznych użytkowników** Licencja powyżej 5 fizycznych użytkowników**
Cennik ogólny dla wszystkich użytkowników
6 miesięcy
(na wszystkie wersje, w tym przyszłe)
120,00
(97,56 zł netto)
200,00
(162,60 zł netto)
12 miesięcy
(na wszystkie wersje, w tym przyszłe)
180,00
(146,34 zł netto)
300,00
(243,90 zł netto)
18 miesięcy
(na wszystkie wersje, w tym przyszłe)
240,00
(195,12 zł netto)
400,00
(325,20 zł netto)
24 miesiące
(na wszystkie wersje, w tym przyszłe)
300,00
(243,90 zł netto)
500,00
(406,50 zł netto)
Bezterminowy
(tylko na wersje oznaczone jako 1.x)
540,00
(439,02 zł netto)
900,00
(731,71 zł netto)
Cennik migracji dla zarejestrowanych użytkowników programu Proste Faktury
- dotyczy pierwszej aktywacji programu Sprzedaż i Magazyn
Wszystkie opcje rabat 40% rabat 40%

Licencja udzielana jest dla określonego podmiotu, dlatego program „blokowany” jest NIP-em (VAT ID) użytkownika.

* W razie wykupienia klucza na czas oznaczony użytkownik uzyskuje prawo do bezpłatnej aktualizacji programu do WSZYSTKICH jego nowych wersji jakie ukażą się w opłaconym okresie. W przypadku wykupienia klucza bezterminowego, prawo do bezpłatnej aktualizacji dotyczy TYLKO I WYŁĄCZNIE wersji oznaczonych jako 1.x - w razie ukazania się np. wersji 2.0 i kolejnych, skorzystanie z nich będzie wymagało wniesienia dodatkowej opłaty.

** Limit ilości fizycznych użytkowników oznacza, że jednocześnie może być zalogowana do programu wskazana ograniczeniem ich liczba, przy czym przez fizycznego użytkownika należy rozumieć wpis w tabeli użytkowników identyfikowany w szczególności przez unikalny login. Nie wyklucza to utworzenia w programie większej ilości użytkowników w ogóle, ani instalacji programu na większej liczbie komputerów. Nie należy natomiast mylić tego z użytkownikiem w znaczeniu licencjobiorcy oraz nabywcy klucza aktywacyjnego, który jest identyfikowany określonym NIP-em (VATID) podanym w formularzu zamówienia klucza i w tym sensie jest zawsze jeden.