Sprzedaż i magazyn
Zamówienia · Faktury · Magazyn · Płatności
Aktualna wersja 1.4
DuoKomp Sprzedaż i Magazyn – przyjazny program do zarządzania sprzedażą

DuoKomp Sprzedaż i Magazyn - Aktualności

15-10-2019 | DuoKomp Sprzedaż i Magazyn 1.4

Opublikowaliśmy nową wersję programu DuoKomp Sprzedaż i Magazyn zawierającą szeroki katalog zmian, w aspekcie użytkowym, technologicznym oraz formalno-prawnym. W szczególności znacznemu rozszerzeniu uległy funkcje magazynowe, zapewnione jest wsparcie dla JPK-FA(2) oraz ostatecznie usunięte zostały problemy z kompatybilnością z usługą Kopia online.

Archiwum aktualności