Proste Faktury JPK
Komfort fakturowania dla każdego
Aktualna wersja 3.1
Proste Faktury JPK – przyjazny program do fakturowania.

Proste Faktury JPK - AKTUALNOŚCI

21-06-2019 | Proste Faktury 3.1

Ukazała się nowa wersja programu zapewniająca kompatybilność z usługą Kopia online po 12 czerwca 2019. Użytkownicy programu Proste Faktury korzystający również z usługi Kopia online powinni dokonać aktualizacji oprogramowania do najnowszej wersji. Ze względu na niezależne od nas zmiany technologiczne po stronie dostawcy serwera usługi, połączenie się usługą przy pomocy starszych wersji oprogramowania nie jest już więcej możliwe.

03-09-2018 | Proste Faktury JPK – obowiązek udostępniania JPK-FA

Pragniemy przypomnieć wszystkim użytkownikom naszego oprogramowania, że od 1 lipca br. znacznemu poszerzeniu uległ obowiązek udostępniania JPK organom administracji skarbowej.

W przypadku użytkowników programu Proste Faktury oznacza to obowiązek udostępnienia na żądanie organu dokumentu JPK-FA. Stanowi to wprowadzenie w życie od dawna zapowiadanych zmian, o których była mowa również w dawniejszych publikacjach na tej stronie oraz w newsletterze. Jest to szczególnie istotne dla tych użytkowników, którzy nie dokonali jeszcze stosownej aktualizacji oprogramowania, gdyż wersje programu Proste Faktury starsze niż 3.0 nie spełniają obecnie obowiązujących wymogów prawa.

10-11-2017 | Jednolity Plik Kontrolny / Proste Faktury 3.0 JPK

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami oraz wymogami przepisów prawa, publikujemy nową wersję programu zapewniającą wsparcie dla Jednolitego Pliku Kontrolnego – konkretnie dla struktury JPK-FA, która jest typową strukturą obsługiwaną przez program do faktur. Zwracamy przy tym uwagę, że wsparcie dla JPK zapewniają również inne nasze aplikacje, stosownie do ich przeznaczenia i funkcjonalności.

Archiwum aktualności