Proste Faktury JPK
Komfort fakturowania dla każdego
Aktualna wersja 3.5
Proste Faktury JPK – przyjazny program do fakturowania.

Proste Faktury JPK - AKTUALNOŚCI

05-06-2020 | Proste Faktury 3.5 - wyszukiwanie kontrahentów w REGON

Udostępniliśmy wersję programu zawierającą oczekiwaną przez wielu użytkowników integrację z usługą wyszukiwania kontrahentów w Bazie Internetowej REGON. Od teraz wystawiając np. dokument sprzedaży nowemu klientowi można z łatwością odszukać jego dane zgodne z danymi rejestrowymi w REGON.

Skorzystanie z nowej funkcjonalności nie wymaga dodatkowej aktywacji - wystarczające są:

  • aktualna licencja obejmująca wersję 3.5 programu,
  • zainstalowanie na lokalnym komputerze powyższej wersji,
  • zaakceptowanie regulaminu usługi podczas pierwszego połączenia.

Więcej na ten temat:

31-03-2020 | Proste Faktury 3.4.1 - aktualizacja wsparcia dla drukarek fiskalnych Novitus

Udostępniliśmy znaczącą aktualizację programu w zakresie wsparcia dla obsługi urządzeń fiskalnych marki Novitus. Do programu dołączona została najnowsza biblioteka komunikacyjna pochodząca od producenta, dzięki czemu obsługiwane są wszystkie najnowsze urządzenia, w tym online. Zwiększony został również znacząco zakres dostępnych funkcji serwisowych oraz możliwe jest drukowanie paragonów fiskalnych z NIP-em nabywcy.

Dodatkowo nowa wersja rozwiązuje możliwy problem z wyświetlaniem zawartości okna wprowadzania danych specyficznych dla faktur zaliczkowych i końcowych - zgłaszany przez część użytkowników stosujących inny niż podstawowy rozmiar czcionek w systemie Windows.

05-02-2020 | Proste Faktury 3.4 - wsparcie dla JPK-FA (3)

Udostępniliśmy nową wersję programu, która zapewnia jednocześnie wsparcie dla JPK-FA 3 oraz porządkuje kwestie związane z wprowadzaniem danych specyficznych dla faktur zaliczkowych i końcowych. Obie te zmiany są ze sobą dość ściśle powiązane, gdyż najnowsza wersja JPK-FA zawiera między innymi informacje nt. zaliczek i powiązanych z nimi zamówień.

31-10-2019 | Proste Faktury 3.3 – mechanizm podzielonej płatności oraz zmiany w fakturach VAT RR

W związku z bardzo istotnymi zmianami w przepisach prawa podatkowego w zakresie mechanizmu podzielonej płatności (MPP), jakie wejdą w życie w dniu 1 listopada 2019 r. i dotyczą znacznej części użytkowników programów Proste Faktury oraz DuoKomp Sprzedaż i Magazyn, udostępniliśmy ich zaktualizowane wersje. Dodatkowo porządkują one również w aspekcie użytkowym sposób wystawiania w tych programach faktur VAT RR po zmianach ograniczających wymogi co do ich zawartości poczynając od 1 września br.

Archiwum aktualności