Duokomp Kalkulatory
Płace · Odsetki · Amortyzacja · Waluty · Podróże
Zobacz nasz profil na Facebooku
Aktualna wersja 2.4

DuoKomp Kalkulatory - Dokumentacja

Rozdział 12.
WERYFIKATORY

Spis treści  

Przeznaczenie i założenia ogólne

Werifikatory przeznaczone są do sprawdzania poprawności następujących numerów identyfikacyjnych będących w użyciu na terytorium Polski:

  • Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP),
  • Numer identyfikacyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL),
  • Numer identyfikacyjny Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON).

Z technicznego punktu widzenia wszystkie te weryfikatory zostały zawarte w jednym komponencie pakietu. Warto przy tym pamiętać, że jeśli weryfikacja NIP lub PESEL dokonywana jest na bieżąco i na skalę masową w kontekście wystawiania dokumentów sprzedaży, zaleca się użycie programu sprzedażowego z wbudowanym własnym weryfikatorem, który działa automatycznie podczas generowania np. faktur VAR lub faktur RR. Patrz programy Proste Faktury oraz DuoKomp Sprzedaż i Magazyn.

Weryfikatory NIP/REGON/PESEL

Wartości i ustawienia wejściowe

W celu wykonania obliczeń użytkownik powinien podać podlegający weryfikacji identyfikator.

Zasady obliczeń

Weryfikatory sprawdzają poprawność podanego numeru w oparciu o obowiązujące algorytmy, przy czym kluczowe znaczenie ma suma kontrolna zapisana pod postacią ostatniej cyfry numeru. Innymi słowy, poprawność identyfikatora zależy od tego czy ostatnia cyfra zgodna jest z wartością wyliczoną z jego pozostałych cyfr stosownie do obowiązującego algorytmu.

Wyniki

Wyniki działania weryfikatorów są wartościami boolowskimi, tj. przyjmują wartość prawdy, albo fałszu. Pierwsza z nich oznacza, że identyfikator jest poprawny, druga - że błędny. W iterfejsie użytkownika przejawia się to komunikatem o odpowiedniej treści i kolorze (zielony - identyfikator poprawny, czerwony - błędny).

Weryfikator on-line

Aby skorzystać z weryfikatora w wersji on-line, kliknij link: Weryfikatory

Spis treści  Do góry