Księga Podatkowa JPK
KPiR · VAT · Amortyzacja · Płace
Aktualna wersja 7.4

DuoKomp Księga Podatkowa 2020 JPK - Cennik

Program udostępniany jest na licencji SHAREWARE. Nowy użytkownik może pobrać i przetestować program bez zobowiązania do zakupu pełnej licencji, jednak dalsze korzystanie z niego po zakończeniu testów wymaga zakupienia klucza aktywacyjnego. Więcej informacji w umowie licencyjnej dostępnej podczas i po instalacji konkretnej wersji programu.

Poniższy cennik obowiązuje od dnia 19 lutego 2020 r.

Rodzaj licencji* Cena brutto
Nowy użytkownik
lub użytkownik edycji starszej niż 2019
200,00
(162,60 zł netto)
Użytkownik edycji 2019 aktualizujący do edycji 2020 120,00
(97,56 zł netto)

Licencja udzielana jest dla określonego podmiotu, dlatego program „blokowany” jest NIP-em użytkownika. Nie ma natomiast ograniczeń co do ilości stanowisk komputerowych na których program zostanie zainstalowany.

* Klucze aktywacyjne do programu DuoKomp Księga Podatkowa 2020 JPK są ważne bezterminowo, ale nie uprawniają automatycznie do używania przyszłych wersji z edycji np. 2021 i kolejnych! Zgodnie ze swoją nazwą program jest dostosowany do stanu prawnego w takim a nie innym roku podatkowym, więc chociaż będzie on działał również w latach kolejnych, to może nie nadawać się do prowadzenia wówczas nowych księgowań i rozliczeń!