Księga Podatkowa JPK
KPiR · VAT · Amortyzacja · Płace
Aktualna wersja 7.2
DuoKomp Księga Podatkowa 2017 - kpir, vat, amortyzacja, lista płac

DuoKomp Księga Podatkowa 2020 JPK - AKTUALNOŚCI

13-07-2020 | DuoKomp Księga Podatkowa 2020 wersja 7.2 - import danych z programu DuoKomp Sprzedaż i Magazyn

Udostępniliśmy nową przydatną funkcjonalność programu w postaci importu danych z faktur wystawionych w programie DuoKomp Sprzedaż i Magazyn. Jest ona bliźniaczo podobna do dobrze już znanego użytkownikom importu danych z programu Proste Faktury i zintegrowana w dokładnie tym samym interfejsie. Teraz jednak możliwa jest integracja również z naszym bardziej zaawansowanym rozwiązaniem sprzedażowym. Domyka to też w jeden spójny system całość naszego oprogramowania sprzedażowo-księgowego.

05-06-2020 | DuoKomp Księga Podatkowa 2020 wersja 7.1

Opublikowaliśmy nową wersję Księgi Podatkowej, która zapewnia kompatybilność z importem danych z programu Proste Faktury 3.5. Poprzednia wersja Księgi Podatkowej oznaczona numerem 7.0 zapewnia kompatybilność z Prostymi Fakturami jedynie do wersji 3.4.1 włącznie - użytkowników obu programów korzystających z funkcji wymiany danych pomiędzy nimi prosimy o wzięcie tej okoliczności pod uwagę z odpowiednim wyprzedzeniem.

Do programu dołączony jest również najnowszy pakiet Kalkulatorów i weryfikatorów. Ma to znaczenie ze względu na ostatnie częste zmiany stawek odsetek cywilnoprawnych spowodowane kilkoma pod rząd zmianami stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego.

19-02-2020 | DuoKomp Księga Podatkowa 2020 (wersja 7.0)

Dostępna jest już pierwsza wersja edycji programu DuoKomp Księga Podatkowa na rok 2020. Na początek prowadza ona m.in. aktualizację w zakresie obliczania zaliczek na podatek dochodowy - w związku ze zmianami przepisów prawa obowiązującymi od początku br., a które nie miały jeszcze zastosowania w okresie przejściowym w ostatnim kwartale ubiegłego roku i w związku z tym nie zostały objęte edycją 2019. Ponadto użytkownicy skorzystają z najaktualniejszych kalkulatorów oraz ulepszonego narzędzia importu danych z programu Proste Faktury.

Pragniemy również przypomnieć wszystkim użytkownikom, iż w bieżącym roku wprowadzone zostaną nowa struktury JPK-V7M oraz JPK-V7K, które zastąpią dotychczasowy JPK-VAT oraz deklaracje VAT-7 i VAT-7K. Nowe struktury będą miały wsparcie w programie DuoKomp Księga Podatkowa i zostaną udostępnione w odpowiednim czasie uwzględniającym moment wejścia w życie zmian. Dokładna data publikacji tak zaktualizowanej wersji programu nie jest jednak jeszcze znana, gdyż Ministerstwo Finansów nadal publikuje kolejne robocze wersje struktur i nie jest jasne kiedy pojawi się ich wersja ostateczna.

Archiwum aktualności