Sprzedaż i Magazyn
Zamówienia · Faktury · Magazyn · Płatności
Aktualna wersja 1.5.1

DuoKomp Sprzedaż i Magazyn - Dokumentacja. Spis treści

 1. Zagadnienia ogólne
 2. Serwer, dane i użytkownicy
 3. Stanowiska robocze
  1. Aplikacja kliencka
  2. Zakres merytoryczny
   1. Modele zarządzania relacjami z kontrahentem
   2. Zamówienia
   3. Faktury i rachunki
   4. Paragony fiskalne
   5. Płatności i windykacja
   6. Magazyn
   7. Księgowość
   8. Kontrahenci i produkty
   9. Języki i waluty
  3. Narzędzia pomocnicze
  4. Inne