Sprzedaż i magazyn
Zamówienia · Faktury · Magazyn · Płatności
Aktualna wersja 1.3

DuoKomp Sprzedaż i Magazyn - Dokumentacja. Spis treści

 1. Zagadnienia ogólne
  1. Wstęp
  2. Struktura programu
  3. Wymagania
  4. Instalacja i deinstalacja
  5. Aktualizacja
  6. Licencja i aktywacja
 2. Serwer, dane i użytkownicy
  1. Komponenty składowe serwera
  2. Konfiguracja i logi serwera
  3. Łączność z serwerem
  4. Składowanie i dostęp do danych
  5. Użytkownicy
  6. Historia zdarzeń systemowych
  7. Import danych z programu Proste Faktury
  8. Archiwizacja danych
  9. Archiwizacja danych on-line
  10. Wymiana danych z innymi programami
  11. Ustawienia programu
 3. Stanowiska robocze
  1. Aplikacja kliencka
   1. Logowanie i połączenie z serwerem
   2. Obsługa aplikacji klienckiej
  2. Zakres merytoryczny
   1. Modele zarządzania relacjami z kontrahentem
   2. Zamówienia
    1. Przeznaczenie i sposób tworzenia zamówień
    2. Rodzaje i statusy zamówień
    3. Kontrahent oraz ogólne dane nt. zamówienia
    4. Termin realizacji zamówienia
    5. Przedmiot zamówienia i etapy realizacji
    6. Sprzęt i materiały
    7. Wydania i zwroty
    8. Kosztorysy, oferty, zamówienia i zlecenia produkcyjne
   3. Faktury i rachunki
    1. Wystawianie faktur i rachunków
    2. Faktury netto, brutto oraz mieszane
    3. Faktury eksportowe i wewnątrzwspólnotowe
    4. Faktury częściowe (zaliczkowe) i końcowe
    5. Faktury i rachunki cykliczne
    6. Grupy faktur
   4. Paragony fiskalne
    1. Paragony fiskalne w programie
    2. Wystawianie faktury VAT, kasowej lub proforma na podstawie paragonu fiskalnego
    3. Wystawianie paragonu fiskalnego na podstawie faktury VAT, kasowej lub proforma
    4. Paragony fiskalne a magazyn towarów
   5. Płatności i windykacja
    1. Zarządzanie płatnościami
    2. Dokumenty płatności
    3. Dokumenty windykacyjne
   6. Magazyn
    1. Magazyn w programie
    2. Uproszczona procedura zarządzania magazynem
    3. Dokumenty magazynowe
    4. Sekwencyjne wystawianie dokumentów sprzedaży i magazynowych
    5. Historia zdarzeń magazynowych
   7. Księgowość
    1. Noty księgowe (uznaniowe i obciążeniowe)
    2. Rejestr sprzedaży VAT
    3. Jednolity Plik Kontrolny (JPK)
   8. Języki i waluty
    1. Języki wydruku dokumentów
    2. Tłumaczenia dokumentów
    3. Dokumenty walutowe
  3. Narzędzia pomocnicze
   1. Zapisane dokumenty i słowniki
   2. Słownik kontrahentów
   3. Słownik produktów
   4. Słownik walut
   5. Numeracja dokumentów
   6. Zapis dokumentów do PDF
   7. Wysyłanie dokumentów e-mailem
   8. Projektant dokumentów
   9. Raporty
  4. Inne
   1. Lokalizacja
   2. Urządzenia fiskalne Novitus